portfolio_09
  • Zakládání staveb
  • Terénní úpravy
  • Rekultivační práce
  • Výkopy inženýrských sítí
  • Těžba a přeprava surovin
  • Vyklízecí práce
  • Demolice objektů a staveb