Naše reference

přehledně a srozumitelně na jednom místě

Reference rok 2018

Stavební práce

Název: Snížení energetické náročnosti objektu Terezy Novákové 62a v Brně
Investor: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Objem prací: 17. 298.747,02 bez DPH

_________________________________________

Název: Výstavba recepce MÚSS v Klášterci nad Ohří
Objem prací: 154 tis. Kč bez DPH
Investor: Město Klášterec nad Ohří

_________________________________________

Název: Rozšíření parkoviště v ul. Zahradní v Klášterci nad Ohří
Objem prací: 1,8 mil. Kč bez DPH
Investor: Město Klášterec nad Ohří

_________________________________________

Název: Český rozhlas – výmalba místností
Objem prací: 68 tis. Kč bez DPH
Investor: Český rozhlas

_________________________________________

Název: Zateplení suterénu objektu 17. listopadu 478-481
Objem prací: 872 tis. Kč bez DPH
Investor: PETROM Stavby, a.s.

_________________________________________

Název: Oprava objektů letního kina
Objem prací: 1,2 mil. Kč bez DPH
Investor: Město Klášterec nad Ohří

_______________________________________

Název: Oprava renesanční brány ohradní zdi zámeckého parku v Klášterci nad Ohří
Investor: Město Klášterec nad Ohří
Objem prací: 336 tis. Kč bez DPH

_______________________________________

Název: Rekonstrukce atletického stadionu v Klášterci nad Ohří
Investor: Město Klášterec nad Ohří
Objem prací: 31,8 mil. Kč bez DPH

_______________________________________

Název: Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská v Klášterci nad Ohří
Investor: Město Klášterec nad Ohří
Objem prací: 2,5 mil. Kč bez DPH

_______________________________________

Název: Stavební úpravy skladové haly
Investor: ZKL Klášterec nad Ohří, a.s.
Objem prací: 1,4 mil. Kč bez DPH

_______________________________________

Název: Elektrárna Ledvice – stavební práce v objektu rozvodny zauhlování
Investor: Martia a.s.
Objem prací: 485 tis. Kč bez DPH

_______________________________________

Název: VZP Teplice – oprava fasády budovy a oprava hlavní římsy
Investor: STAVMAX – Bezděk s.r.o.
Objem prací: 390 tis. Kč bez DPH

_______________________________________

Název: VZP Teplice – rekonstrukce prostoru Klientské haly
Investor: STAVMAX – Bezděk s.r.o.
Objem prací: 4,5 mil. Kč bez DPH

_______________________________________

Název: Rekonstrukce objektu Kovářská čp.616
Investor: STAVMAX – Bezděk s.r.o.
Objem prací: 764 tis. Kč bez DPH

_______________________________________

Název: RS – Nové sídliště v Klášterci nad Ohří VI. Etapa – II. Část
Investor: HERKUL a.s.
Objem prací: 5,9 mil. Kč bez DPH

_______________________________________

Název: Rozšíření parkoviště ul. Petlérská (pod pekárnou) v Klášterci nad Ohří
Investor: Město Klášterec nad Ohří
Objem prací: 1,9 mil. Kč bez DPH

_______________________________________

Název: Rekonstrukce chodníků v ul. Větrná v Klášterci nad Ohří
Investor: Město Klášterec nad Ohří
Objem prací: 1,1 mil. Kč bez DPH

_______________________________________

 

KLEMPÍŘSKÉ, POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

 

Název: Oprava střechy technologie v AQUAPARKU v Klášterci nad Ohří
Investor: Město Klášterec nad Ohří
Objem prací: 198 tis. Kč bez DPH

_______________________________________

Název: Rekonstrukce střešního pláště na obj. čp. 10 v ul. Zahradní
Investor: Město Klášterec nad Ohří
Objem prací: 1,4 mil. Kč bez DPH

_______________________________________

Název: SVJ Komenského Klášterec nad Ohří – výměna střešních výlezů
Investor: SVJ Komenského
Objem prací: 22 tis. Kč bez DPH

_______________________________________

Název: Oprava střechy obecního úřadu Louchov
Investor: Obec Domašín
Objem prací: 259 tis. Kč bez DPH

_______________________________________

Název: Klempířské prvky OC Olympia Teplice
Investor: RN střechy
Objem prací: 279 tis. Kč bez DPH

_______________________________________

Název: OC Olympia Teplice – nátěr střechy
Investor: RN střechy
Objem prací: 717 tis. Kč bez DPH

_______________________________________

Název: Oprava střechy zubní klinika DENTEX Chomutov
Investor: RRK spol. s r.o.
Objem prací: 1 mil. Kč bez DPH

_______________________________________

Název: Rekonstrukce střešního pláště Poláky
Investor: POL – AGRO spol. s r. o.
Objem prací: 632 tis. Kč bez DPH

_______________________________________

Název: Oprava střechy Jednota Vilémov
Investor: Spotřební družstvo Jednota Kadaň
Objem prací: 383 tis. Kč bez DPH

_______________________________________

Název: Dodávka a montáž parapetů Kadaň
Investor: FRK s.r.o.
Objem prací: 13 tis. Kč bez DPH

_______________________________________

Název: Rekonstrukce střešního pláště včetně hromosvodu
Investor: ZKL TECH – TOOLS, a.s.
Objem prací: 1,6 mil. Kč bez DPH

_______________________________________

Název: Rekonstrukce střešního pláště Kadaň
Investor: Václav Paparega
Objem prací: 247 tis. Kč bez DPH

_______________________________________

Název: Rekonstrukce střech objektů – Malé Březno
Investor: Obec Malé Březno
Objem prací: 8,3 mil. Kč bez DPH

_______________________________________

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

Název: Oplocení areálu AQUAPARKU v Klášterci nad Ohří
Město Klášterec nad Ohří
Objem prací: 281 tis. Kč bez DPH

_______________________________________

Název: ZUŠ Komenského, Klášterec nad Ohří – demontáž a montáž výlezových žebříků
Investor: Město Klášterec nad Ohří
Objem prací: 139 tis. Kč bez DPH

_______________________________________

Název: Kontejnerová stání v ul. Školní, Chomutovská, Pražská v Klášterci nad Ohří
Investor: Město Klášterec nad Ohří
Objem prací: 1,5 mil. Kč bez DPH

_______________________________________

Název: Oplocení areálu MŠ Školní v Klášterci nad Ohří
Investor: Město Klášterec nad Ohří
Objem prací: 859 tis. Kč bez DPH

_______________________________________

Název: Demontáž a montáž schodiště včetně zábradlí – ubytovna Hobby Kadaň
Investor: J.P.M. Plus spol. s r. o.
Objem prací: 70 tis. Kč bez DPH

_______________________________________

Název: Oprava plotu AQUAPARKU v Klášterci nad Ohří – po vandalském poškození)
Investor: Město Klášterec nad Ohří
Objem prací: 32 tis. Kč bez DPH

_______________________________________

Název: Dodání zábradlí podesty na ZŠ Školní
Investor: Město Klášterec nad Ohří
Objem prací: 35 tis. Kč bez DPH

_______________________________________

 

Reference rok 2017

Název: Oprava sociálního zařízení, zdravotní středisko Sadová, Klášterec nad Ohří
Objem prací: 1,75 mil. Kč bez DPH
Investor: Město Klášterec nad Ohří

_________________________________________

Název: Oprava sociálního zařízení 4. ZŠ Krušnohorská 1675, Jirkov
Objem prací: 1,9 mil. Kč bez DPH
Investor: Město Jirkov

_________________________________________

Název: Rekonstrukce a dostavba zpevněných ploch letního kina, Klášterec nad Ohří
Objem prací: 1,87 mil. Kč bez DPH
Investor: Město Klášterec nad Ohří

_________________________________________

Název: Rekonstrukce balkonů na obecní bytovce – Krušovice
Objem prací: 1,01 mil. Kč bez DPH
Investor: Obec Krušovice

_________________________________________

Název: Rekonstrukce střechy KLIPR VZP, Karlovy vary
Objem prací: 1,9 mil. Kč bez DPH
Investor: VZP ČR

_________________________________________

Název: Výstavba chodníku od Aquaparku do ul. Dlouhá
Objem prací: 1,65 mil. Kč bez DPH
Investor: Město Klášterec nad Ohří

_________________________________________

Název: Rekonstrukce střechy – pivovar Kadaň
Objem prací: 768 tis. Kč
Investor: FRK s.r.o.

_________________________________________

Název: Rekonstrukce umýváren – MAGNA Chabařovice
Objem prací: 904 tis. Kč bez DPH
Investor: MAGNA Automotive (CZ) s.r.o.

_________________________________________

Název: Odvodnění komunikace Blatenská, Chomutov
Objem prací: 548 tis. Kč bez DPH
Investor: Statutární město Chomutov

 

Reference rok 2016

Název:                 Výstavba šaten – FK Rašovice
Objem prací:      2,3 mil. Kč bez DPH
Investor:             Město Klášterec nad Ohří

_________________________________________

Název:                 Sadový pramen – 8 pokojů, Karlovy Vary
Objem prací:      619 tis. Kč bez DPH
Investor:             KV – BUILDING s.r.o.

_________________________________________

Název:                 MŠ Lipová – realizace energetických úspor, Klášterec nad Ohří
Objem prací:      6,79 mil. Kč bez DPH
Investor:             Město Klášterec nad Ohří

_________________________________________

Název:                 Rekonstrukce BD Bělohorská, Praha
Objem prací:      3,36 mil. Kč bez DPH
Investor:             PROURBAN s.r.o.

_________________________________________

Název:                 Zateplení střechy zdravotního střediska Sadová, Klášterec nad Ohří
Objem prací:      849 tis. Kč bez DPH
Investor:             NEPRO stavební, a.s.

_________________________________________

Název:                 Rezidence Palmovka – Heydukova, Praha
Objem prací:      7,03 mil. Kč bez DPH
Investor:             Ridera stavební, a.s.

_________________________________________

Název:                 Oprava střechy a výměna světlíků, Pittsburgh
Objem prací:      5,9 mil. Kč bez DPH
Investor:             Pittsburgh Corning CR s.r.o.

_________________________________________

Název:                 Výstavba chodníku ul. Petlérská – Útočiště v Klášterci nad Ohří
Objem prací:      1,9 mil. Kč bez DPH
Investor:             Město Klášterec nad Ohří

_________________________________________

Název:                 RPS Klášterec nad Ohří – nové sídliště V.etapa – II. část
Objem prací:      3,6 mil. Kč bez DPH
Investor:             HERKUL a.s.

Reference rok 2015

Název:                 Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ Vilémov
Objem prací:      3,6 mil. Kč bez DPH
Investor:             Obec Vilémov

_________________________________________

Název:                 Snížení energetické náročnosti objektu Obecného domu, Měděnec
Objem prací:      4,7 mil. Kč bez DPH
Investor:             Obec Měděnec

_________________________________________

Název:                 Zhodnocení objektu č.p. 215
Objem prací:      1,5 mil. Kč bez DPH
Investor:             ZKL TECH – TOOLS a.s.

_________________________________________

Název:                 Rekonstrukce střechy Dolní Břežany
Objem prací:      685 tis. Kč bez DPH
Investor:             NEPRO stavební, a.s.

_________________________________________

Název:                 MŠ Souběžná – střecha a parapety, Klášterec nad Ohří
Objem prací:      2,19 mil. Kč bez DPH
Investor:             NEPRO stavební, a.s.

_________________________________________

Název:                 Nová komunikace – Ledvice
Objem prací:      645 tis. Kč bez DPH
Investor:             Vodohospodářské stavby s.r.o.

_________________________________________

Název:                 Rekonstrukce jídelny – DDM Bílina
Objem prací:      600 tis. Kč bez DPH
Investor:             Sanex CZ s.r.o.

_________________________________________

Název:                 RPS Klášterec nad Ohří – Nové sídliště V.etapa (SO 01 ul. ZŠ Krátká, SO 02 ul. Polní)
Objem prací:      2,5 mil. Kč bez DPH
Investor:             HERKUL a.s.

Reference rok 2014

Název:                 Rekonstrukce chodníků Petlérská, Klášterec nad Ohří
Objem prací:      564 tis. Kč bez DPH
Investor:             Město Klášterec nad Ohří

_________________________________________

Název:                 Rekonstrukce chodníků V. Řezáče, Klášterec nad Ohří
Objem prací:      579 tis. Kč bez DPH
Investor:             Město Klášterec nad Ohří

_________________________________________

Název:                 Sokolovská, zastávky MHD, Karlovy Vary
Objem prací:      655 tis. Kč bez DPH
Investor:             Statutární město Karlovy Vary

_________________________________________

Název:                 Oprava střechy, komína a hromosvodu
Objem prací:      597 tis. Kč bez DPH
Investor:             Obec Domašín

_________________________________________

Název:                 RD Minaříkovi – Kladno
Objem prací:      2,78 mil. Kč bez DPH
Investor:             KV – BUILDING s.r.o.

Reference rok 2013

Název:                 Oprava střechy drtírna uhlí
Objem prací:      590 tis. Kč bez DPH
Investor:             Severočeské doly, a.s.

_________________________________________

Název:                 Sportoviště u ZŠ a MŠ Kyselka
Objem prací:      1,19 mil. Kč bez DPH
Investor:             Obec Kyselka

_________________________________________

Název:                 Rekonstrukce jídelny a pokojů Sadový pramen, Karlovy Vary
Objem prací:      950 tis. Kč bez DPH
Investor:             KV – BUILDING s.r.o.

Reference rok 2012

Název:                 Rekonstrukce střechy radnice, Klášterec nad Ohří
Objem prací:      1,9 mil. Kč bez DPH
Investor:             Město Klášterec nad Ohří

_________________________________________

Název:                 Oprava střechy restaurace Peřeje, Klášterec nad Ohří
Objem prací:      685 tis. Kč bez DPH
Investor:             Město Klášterec nad Ohří

_________________________________________

Název:                 Revitalizace veřejných prostranství sídliště Janov, Jirkov
Objem prací:      749 tis. Kč bez DPH
Investor:             STAVAN EU s.r.o.

_________________________________________

Název:                 Oprava krytu chodníku v ulici Truhlářská, Karlovy Vary
Objem prací:      621 tis. Kč bez DPH
Investor:             Statutární město Karlovy Vary

Oprava renesanční brány ohradní zdi zámeckého parku

 

Rekonstrukce atletického stadionu v Klášterci nad Ohří

 

Rekonstrukce objektu Kovářská čp. 616

 

Rozšíření parkoviště v ul. Petlérská – pod pekárnou v Klášterci nad Ohří

 

Rozšíření parkoviště v ul. Zahradní v Klášterci nad Ohří

 

Výstavba recepce MÚSS v Klášterci nad Ohří

 

VZP Teplice – rekonstrukce prostoru klientské haly

 

ZKL – stavební úpravy skladové haly